• Autor objave:
  • Kategorija objave:RailWorks
  • Komentari objave:0 Komentara
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
    Još jedna bitna stavka koja utječe na osjećaj da je nešto domaće je i kontaktna mreža koja je u nekim segmentima specifična samo za hrvatske prilike. Tu su između ostaloga i cijevni pocinčani stupovi.
 
Za mene je izazov bio napraviti poligonaciju, odnosno poprečni pomak kontaktnog voda u odnosu na os kolosijeka. U stvarnom životu time se sprječava da se vod usiječe u pantograf. Naravno, to ima i poseban vizualni učinak kao da se nalazite ispod stvarne kontaktne mreže. U samom RailWorksu je to riješeno tako da je kontaktni vod dio elektrificirane tračnice.
 
Ja sam to riješio tako da sam kontaktni vod stavio zajedno sa stupovima. Jedan stup nosi pomak u jednom smjeru, a drugi stup nosi pomak u drugom smijeru. Kada ih se naizmjenično stavlja na kolosijek dobije se poligonacija, odnosno cik-cak položaj kontaktnog voda. Vizualno to izgleda prirodnije nego zadani pravocrtni kontaktni vod. Naravno, tu su se javili i neki problemi kao što je npr. spoj voda u zavojima ili prilikom promjene uspona. No, mislim da ću to sa dodatnim elementima uspjeti riješiti. Ovdje se može vidjeti kako izgledaju stupovi sa kontaktnim vodom kod nas u Hrvatskoj.
 
 
 
    A ovdje je i alat sa kojim se naizmjenično postavljaju stupovi. Najprije se postavi jedan stup, a zatim se praznine popunjavaju sa drugim stupom. Zajedno izgledaju kao cjelina sa cik-cak vodom.
 
 

Tko želi može preuzeti komadić trase i vidjeti kako to izgleda u simulatoru. Napominjem da je ovo samo za probu. NEMOJTE TO KORISTITI U SVOJOJ RUTI!

Odgovori