Notifications
Clear all

[Zatvoren] Kako napraviti repaint

RSV
 RSV
(@rsvlado)
Član Admin

Tutorial vrijedi za Rail Simulator i za RailWorks.

Za sada ne postoji specijalizirani alat koji bi omogućio "jednostavno" bojanje sredstava u Rail Simulatoru. I dok se isti ne pojavi, a ja se iskreno nadam da hoće, morat ćete se poslužiti malo "kompliciranijim" načinom.

Potrebno vam je:

1. RSBinTool kojeg možete preuzeti ovdje.
2. RS_Tools Pro za Rail Simulator ili RW_Tools za RailWorks koje možete preuzeti ovdje.
3. Paint program (Photoshop, GIMP, Paint.NET). GIMP i Paint su besplatni. Prije nego počnete sa reskinom, provjerite podržava li vaš paint program rad sa *.DDS datotekama. Za photoshop, Nvidia plugin nudi tu mogućnost u Photoshopu i možete ga preuzeti ovdje. Za GIMP je dostupno ovdje. Za Paint vam ne treba plugin.

Ukoliko biste samo zamijenili staru teksturu sa novom, izgubili biste original. Zbog toga je potrebno obaviti neke pripreme kako biste zadržali i original. Za primjer ćemo uzeti električnu lokomotivu BR101 i malo ju išarati grafitima. Idite na ...Rail SimulatorAssetsKujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101
Unutar mape BR101 postoji mapa osnovnog modela koja se zove Default. Trebate napraviti njenu kopiju i preimenovati je u Grafiti. Ovo je naravno samo primjer, vi odaberite ime po želji.

Nakon što ste to učinili, unutar te vaše novostvorene kopije obrišite sve mape osim Engine.

Sada morate malo prepraviti *.bin datoteku i prepraviti poveznice koje vode na Default umjesto na Grafiti mapu.

Pokrenite RS_Tools Pro i zatim Files=>Open RailSim File i dođite do br101.bin datoteke koja se nalazi unutar novokopirane mape Grafiti i njene podmape Engine.
…Rail SimulatorAssetsKujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101GrafitiEngine

i kada ju otvorite kliknite na gumb Higlight XML kako bi vam se pojedini dijelovi kodova obojili u različite boje. Tako ćete raspoznati što smijete dirati, a što ne. Sve što je obojeno ne smijete, a sve što je ostalo crno smijete. Smijete, ali ćete mijenjati samo ono što vam treba.

Tu sada trebate prepraviti neke dijelove. Kao prvo pri vrhu na nekoliko mjesta imate DB BR101...

...koje trebate prepraviti u DB BR101 grafiti. Pod tim imenom ćete u simulatoru prepoznati vašu repaintanu lokomotivu.

Sada možete listanjem po linijama tražiti sva mjesta na kojima se nalazi dio…DefaultEngine…i svugdje Default zamijeniti (ne dirajući druge znakove) sa Grafiti pa će vam onda pisati …GrafitiEngine… ili kliknite na F2 i kada vam se otvori prozor u gornji dio upišite DefaultEngine, a u donji dio GrafitiEngine i onda klikom na Replace All će program to učiniti za vas.

Sada potražite ove dvije linije...

KujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101DefaultEngine[00]br101
					KujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101DefaultEngine[00]br101

i zamijeniti ih sa...

KujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101GrafitiEngine[00]br101
					KujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101GrafitiEngine[00]br101

Naravno, u vašem će slučaju one imati drugi naziv ali obratite pažnju na [00] na kraju i trako ćete znati da ste na pravom mjestu.
Sada samo morate spremiti promjene koje ste napravili. To ćete učiniti klikom na Files=>Save RailSim File

Ukoliko se ne slažete sa oznakama/brojevima koje ste u svojem repaintu naslijedili od izvornika morat ćete napraviti još nekoliko zahvata. Kao prvo iz izvornika kopirajte datoteku koja sadrži brojčane oznake lokomotive. To je u obliku imelokomotive_numbers.dcsv (u ovom tutorijalu br101_numbers.dcsv). Kada ste ju kopirali u folder gdje je vaša repaintana lokomotiva sada morate u _engine.bin datoteci podesiti i liniju koja usmjerava na tu novu kopiranu datoteku u vašem novostvorenom folderu.
Kao primjer u ovom tutorijalu je to...

KujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101DefaultEnginebr101_numbers

Dakle, Default u ovoj liniji iznad zamijenite sa Grafiti

Sada morate editirati i tu vašu imelokomotive_numbers.dcsv datoteku. Možete ju editirati sa Notepad2 programom. Dio koda iz ovog tutorijala izgleda ovako...

	
		
			0.0000
			0.0000
			1010016
		
		
			0.0000
			0.0000
			1010024
		
		
			0.0000
			0.0000
			1010032
		
		
			0.0000
			0.0000
			1010040
		
	

Broj lokomotive je ovo zaokruženo crvenim na slici

Brojeve možete staviti po želji ali morate paziti da ukupan broj znamenki mora biti potpuno isti jer se inače brojevi neće prikazivati.
Ukoliko želite smanjiti ili povećati količinu brojeva koji će se prikazivati onda oduzmite ili dodajte novu skupinu linija koja počinje sa i završava sa Na slici iznad je označeno sivim kvadratom.

Ima još jedan način editiranja *.bin datoteke gdje vam nisu potrebni programi iz točke 1 i 2.
U root folderu RW-a imate jednu datoteku koja se zove serz.exe i bilo koju *.bin datoteku ako odvučete na serz.exe (drag and drop metodom) dobit ćete datoteku istog imena ali drugačije extenzije - *.xml u istom folderu gdje vam je i *.bin datoteka.
Tu datoteku tada možete editirati sa običnim notepadom ili sa notepad2. Kada završite editiranje onda napravite obrnuti postupak i dobit ćete novu *.bin editiranu datoteku.

REPAINT

Sada dolazimo do samog repainta. Pokrenite RSBinTool i kliknite na File>Open>Serz file...

Idite na ...Rail SimulatorAssetsKujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101GrafitiEngineTextures
U ovom slučaju kojeg opisujem zanima nas datoteka br101-01.TgPcDx

Tu ćete još vidjeti hrpu tekstura za brojčane oznake lokomotive. Najveće datoteke (u megabajtima) su dvije glavne teksture.
Ovdje moram spomenuti da je u RS-u tekstura lokomotive najčešće podijeljena u dvije 1024x1024 teksture i svaka od njih sadrži pola lokomotive. Tu ćete morati pokazati svoju vještinu u programu s kojim ćete raditi repaint. Predlažem da napravite novu sliku gdje ćete spojiti te dvije polovice te ih nakon repainta ponovno razdvojiti. Ako tako ne učinite, vrlo lako vam se može desiti da vam se vidi spoj. Naravno, kao i kod svakog repainta ovdje će vam trebati dosta pokušaja i pogrešaka kako biste bili zadovoljni rezultatom.

U RSBinTool imate zoom opciju gdje možete zumirati ili odzumirati teksturu kako biste vidjeli što ona pokriva. U ovom konkretnom slučaju pokriva pola bočne i pola prednje strane. Nakon što ste sigurni da je to tekstura koja vam treba, idite na DDSTool=>Export DDS Data u gornjem lijevom kutu i izaberite Export DDS Data.

Time će se tekstura spremiti u DDS formatu te ju kao takvu možete otvoriti sa svojim grafičkim programom. Prilikom spremanja, preporučio bih da ih spremite na isto mjesto gdje su TgPcDx datoteke. DDS datotekama dodijelite isti naziv kao TgPcDx datotekama kako biste znali što je što. U ovom konkretnom slučaju ja sam svoju spremio kao "br101-01.dds". Ponovite isti postupak za ostale teksture na kojima mislite raditi. One su sada spremne za obradu u vašem grafičkom programu.

Pošto ovo nije tutorijal za rad u bilo kojem paint programu, ovaj korak ću preskočiti i morat ćete se osloniti na vlastito umijeće u određenom programu.

Ovisno o grafičkom programu kojeg budete koristili (ovdje je primjer izvoza iz Photoshopa), za spremanje prerađenih tekstura morat ćete izabrati File=>Save ili File=>Save As i iz popisa formata datoteka odaberite "D3D/DDS (*.DDS)". Umjesto toga, možda ćete morati pronaći File=>Export opciju i slično. Zavisno u kojem programu radite. Ako se od vas zatraži, morate paziti je datoteka spremljena kao DXT3 datoteka sa explicit alpha i uključenom postavkom "Generate MIP maps". Kliknite na Save.

Sada se vratite na RSBinTool i izaberite DDSTool>=>Import Data DDS:

Učitat će vam se novonapravljena editirana datoteka. U ovom slučaju malo išarana tekstura.

Nakon toga idite na File=>Save As i odaberite "RS Texture File (*.TgPcDx)" kao format. Spremite ju na ...Rail SimulatorAssetsKujuRailSimulatorRailVehiclesElectricBR101GrafitiEngineTextures

Kada vas zatraži da zamijenite (replace) postojeću datoteku, potvrdite sa Yes. Sada ste dobili lokomotivu sa novom teksturom i možete ju koristiti u simulatoru:

Zapamtite da ovo sve morate ponoviti za sve teksture koje ste uređivali. Sretno 😀

Ukoliko primijetite bilo kakvu grešku u tutorijalu obavijestite me na PP.

Tutorial by RSvlado

Topic starter Objavljeno : 1 lipnja, 2009 22:35